noa-studio

אודות

נעה פולישוקמעצבת

Information

Experiences

שלום, אני נעה. בעלת סטודיו לעיצוב גרפי, פרסום ומיתוג. בעלת נסיון בתחום כ-15 שנים. בשנים האחרונות, נכנסתי לעולם חדש ומאתגר - עולם האינטרנט והרשתות החברתיות, עיצוב ובניית אתרים.

נעה פולישוק

תהליך

noa-studio

noa-studio

הנה זה כבר כמה שנים שפועלת בעירנו קופה של צדקה שהיא מחובת בני העיר להעמיד קופה של צדקה כמבואר בשו”ע קופת ‘טוב וחסד’ אשר אנו יודעים את פעילותה הנשגבה, כשהכל מתנהל בדרך ישרה מאד, ובאופן של מתנת כבוד ושלא יתביישו. ובעקבות המצב החמור השורר כאן בארה”ק כשבכל יום כמעט מתחדשים גזירות נוראות ומשפחות רבות כורעות תחת הנטל ואין לאל ידם, והקופה הקדושה הזו ‘טוב וחסד’ פועלת במסירות ממש לתת לכל נצרך די מחסורו, אך אין הקומץ משביע את הארי, ואין אנו יוצאים ידי חובתנו בנתינה מעת לעת.

תהליך העיצוב

תהליך העיצוב

הנה זה כבר כמה שנים שפועלת בעירנו קופה של צדקה שהיא מחובת בני העיר להעמיד קופה של צדקה כמבואר בשו”ע קופת ‘טוב וחסד’ אשר אנו יודעים את פעילותה הנשגבה, כשהכל מתנהל בדרך ישרה מאד, ובאופן של מתנת כבוד ושלא יתביישו. ובעקבות המצב החמור השורר כאן בארה”ק כשבכל יום כמעט מתחדשים גזירות נוראות ומשפחות רבות כורעות תחת הנטל ואין לאל ידם, והקופה הקדושה הזו ‘טוב וחסד’ פועלת במסירות ממש לתת לכל נצרך די מחסורו, אך אין הקומץ משביע את הארי, ואין אנו יוצאים ידי חובתנו בנתינה מעת לעת.

הפיתוח

הפיתוח

הנה זה כבר כמה שנים שפועלת בעירנו קופה של צדקה שהיא מחובת בני העיר להעמיד קופה של צדקה כמבואר בשו”ע קופת ‘טוב וחסד’ אשר אנו יודעים את פעילותה הנשגבה, כשהכל מתנהל בדרך ישרה מאד, ובאופן של מתנת כבוד ושלא יתביישו. ובעקבות המצב החמור השורר כאן בארה”ק כשבכל יום כמעט מתחדשים גזירות נוראות ומשפחות רבות כורעות תחת הנטל ואין לאל ידם, והקופה הקדושה הזו ‘טוב וחסד’ פועלת במסירות ממש לתת לכל נצרך די מחסורו, אך אין הקומץ משביע את הארי, ואין אנו יוצאים ידי חובתנו בנתינה מעת לעת.

הגשה סופית

הגשה סופית

תודה רבה על כל העבודה בשעות לא שעות, יצא מדהים, אנשים לא הפסיקו לשאול מי עשתה את זה.

השירותים שלנו

Blogצור קשר